Home
Current news

Projekt KRAS-CARSO zaključen

Strateški projekt KRAS-CARSO, ki je bil sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz nacionalnih sredstev, se je zaključil konec marca 2014.

Rezultate projekta lahko najdete pod rubriko "Uporabno" ali pod "Predstavitev projekta" - "Rezultati".

Občina Sežana - vodilni partner projekta KRAS-CARSO - se za sodelovanje zahvaljuje vsem projektnim partnerjem, predstavnikom Organa upravljanja in Skupnega tehničnega sekretariata, predstavnikom sodelujočih nacionalnih institucij ter zunanjim sodelavcem in deležnikom Krasa, ki so na kakršenkoli način prispevali k uspešni realizaciji projekta KRAS-CARSO.

 

Projektna skupina KRAS-CARSO

 

 

 

Občina Trst vabi na odprtje Razpršenega muzeja o vodi na Krasu

Občina Trst v ponedeljek, 31. marca 2014 vabi na odprtje Razpršenega muzeja o vodi na Krasu, ki je bil vzpostavljen v sklopu projekta KRAS-CARSO.

VABILO

 

 

Zaključni dogodek projekta KRAS-CARSO

V torek, 25. marca 2014 s pričetkom ob 11.00 uri, bo na vstopni točki Živega muzeja Krasa (Bazoviška cesta 13) v Sežani potekalo odprtje Živega muzeja Krasa. Po odprtju bo sledila zaključna tiskovna konferenca strateškega projekta KRAS-CARSO.

VABILO

 

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 11


Project KRAS-CARSO / Sustainable management of natural resources and regional cohesion cofinanced by the Cross-border Cooperation Programme Italy-Slovenia 2007-2013, by the European Regional Development Fund and national funds.
Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"The website is co-financed within the context of the Cross-border Co-operation Slovenia-Italy 2007-2013 Programme from the European Regional Development Fund and national resources."
"The author, the Regional Development Agency of Karst and Brkini, is exclusively responsible for the content of the website."
"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."