Home Current news
The contents are available only in Slovene and Italian language versions.

Kolesarska steza pri potoku Osp slavnostno odprta

E-mail Print PDF

V nedeljo, 12.5.2013 je pod roko Občine Milje, enega izmed sedemnajstih partnerjev strateškega projekta KRAS-CARSO, potekalo slavnostno odprtje kolesarske steze in pešpoti pri potoku Osp. Odprtje infrastrukture je potekalo v sklopu državne prireditve “BimbimBici 2013” v naselju Vinjan pri Miljah. Navkljub muhastemu vremenu se je prireditve udeležilo več kot 300 ljudi. Prisotni predstavniki oblasti so izročili kolesarsko stezo otrokom in njihovim spremljevalcem, saj bodo le-ti dejanski bodoči uporabniki.

 

Last Updated on Thursday, 04 July 2013 08:09 Read more...
 

Občina Milje vabi na odprtje obnovljene kolesarske poti pri potoku Osp

E-mail Print PDF

Občina Milje v nedeljo, 12. maja 2013 vabi na odprtje kolesarske poti pri potoku Osp, urejene v okviru strateškega projekta KRAS-CARSO.

VABILO

 

Last Updated on Wednesday, 08 May 2013 07:31
 

Projekt KRAS-CARSO podaljšan do konca septembra 2013

E-mail Print PDF

Kot smo že poročali se je strateški projekt KRAS-CARSO, ki je sofinanciran iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, prevesil v zadnjo tretjino svojega izvajanja. Poleg aktivnosti strateške narave, ki vključujejo pripravo različnih dokumentov namenjenih upravljanju naravnih območij ter skupnemu prostorskemu načrtovanju, poteka s strani posameznih partnerjev projekta* tudi realizacija predvidenih infrastrukturnih pobud. Med le-temi so bile že zaključene ter uradno obeležene »Informacijski center Krasa« pod roko Občine Sežana, »Pot Betanja – Gabrk (Park Škocjanske jame)« v pristojnosti Občine Divača, "Dostopna pot in razgledna točka na Cerju" s strani Občine Miren-Kostanjevica ter »Večnamenski center France Prešeren v Boljuncu«, katerega izvedbo je predvidevala Občina Dolina. Ostali partnerji morajo predvidene infrastrukture še zaključiti ali zgolj še otvoriti.

 

Last Updated on Wednesday, 17 April 2013 07:52 Več...
 


Page 5 of 11


Project KRAS-CARSO / Sustainable management of natural resources and regional cohesion cofinanced by the Cross-border Cooperation Programme Italy-Slovenia 2007-2013, by the European Regional Development Fund and national funds.
Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"The website is co-financed within the context of the Cross-border Co-operation Slovenia-Italy 2007-2013 Programme from the European Regional Development Fund and national resources."
"The author, the Regional Development Agency of Karst and Brkini, is exclusively responsible for the content of the website."
"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."