Home Current news
The contents are available only in Slovene and Italian language versions.

Večnamenski center France Prešeren v Boljuncu slavnostno odprt

E-mail Print PDF

V petek, 26.10.2012 je v Boljuncu, pod roko Občine Dolina, enega izmed sedemnajstih partnerjev strateškega projekta KRAS-CARSO*, potekalo slavnostno odprtje obnovljenega večnamenskega centra France Prešeren. 

Obnovitvena dela večnamenskega centra so v glavnem sad uskladitve dveh projektnih faz, ki sta predvidevali ureditev prostorov za glavnim odrom in prenovo glavne dvorane. Glavni cilj projekta je stremel k preureditvi obstoječega gledališča v večnamenski moderni center, ki bo služil raznoraznim aktivnostim, od kulturnih prireditev do posvetov in konferenc na mednarodni ravni s sodobnim sistemom tolmačenja. Prva faza je bila realizirana v okviru aktivnosti strateškega projekta KRAS-CARSO, ki je sofinanciran iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, druga faza pa je bila izvedena s sredstvi italijanskega Ministrstva za gospodarstvo in finance.

Last Updated on Thursday, 04 July 2013 08:01 Read more...
 

Pokrajina Trst predstavila rezultate aktivnosti 3 DS4: »Nadzor nad gozdnimi požari«

E-mail Print PDF

V okviru strateškega projekta KRAS-CARSO, ki je sofinanciran iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, je Pokrajina Trst Oddelku za znanosti o življenju Univerze v Trstu predala v izvedbo študije z namenom preučitve stopenj nevarnosti oziroma tveganja, povezanih z gozdnimi požari ter z namenom ocenjevanja najbolj primernih preventivnih varnostnih ukrepov glede na ugotovljeno ogroženost. Spodbujanje preventivnih in koordinacijskih dejavnosti v širokem merilu spada med naloge Pokrajine, kot je povedal podpredsednik Pokrajine Trst Igor Dolenc, kot tudi opozarjanje krajevnih uprav, občanov in strokovnih združenj na obstoječe stanje z namenom razvojnih aplikacij študije.

 

Last Updated on Friday, 15 February 2013 13:40 Read more...
 

Občina Dolina vabi na odprtje večnamenskega centra v Boljuncu

E-mail Print PDF

Občina Dolina v petek, 26. oktobra 2012 vabi na odprtje večnamenskega centra France Prešeren v Boljuncu, prenovljenega v okviru strateškega projekta KRAS-CARSO.

VABILO

Last Updated on Monday, 22 October 2012 11:17
 


Page 7 of 11


Project KRAS-CARSO / Sustainable management of natural resources and regional cohesion cofinanced by the Cross-border Cooperation Programme Italy-Slovenia 2007-2013, by the European Regional Development Fund and national funds.
Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"The website is co-financed within the context of the Cross-border Co-operation Slovenia-Italy 2007-2013 Programme from the European Regional Development Fund and national resources."
"The author, the Regional Development Agency of Karst and Brkini, is exclusively responsible for the content of the website."
"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."