Home Current news
The contents are available only in Slovene and Italian language versions.

Urejen dostop in razgledna točka na Cerju v okviru projekta KRAS-CARSO

E-mail Print PDF

Občina Miren-Kostanjevica je partner Strateškega projekta za trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialno kohezijo KRAS – CARSO, ki je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

V sklopu projekta je Občina Miren-Kostanjevica v letu 2011 uredila dostopno pot in razgledno točko na Cerju, kjer stoji Pomnik braniteljem slovenske zemlje.

 

Last Updated on Friday, 15 February 2013 11:37 Read more...
 

Občina Miren-Kostanjevica vabi na odprtje dostopne poti in razgledne točke na Cerju

E-mail Print PDF

Občina Miren-Kostanjevica v soboto, 22. septembra 2012 vabi na odprtje dostopne poti in razgledne točke na Cerju. Investicija je bila izvedena v okviru strateškega projekta KRAS-CARSO.

Otvoritev bo potekala ob vseslovenskem zborovanju za mir.

VABILO

Last Updated on Thursday, 06 September 2012 06:54
 

Pot »Betanja-Gabrk« oživela v drugačni luči

E-mail Print PDF

V četrtek, 5. julija 2012 je v Betanji, v osrčju ožje zavarovanega območja parka Škocjanske jame, potekalo slavnostno odprtje obnovljene poti »park Škocjanske jame (Betanja) – Gabrk«. Pot, urejena v okviru aktivnosti strateškega projekta KRAS-CARSO, sofinanciranega iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, je v drugačni luči oživela pod roko Občine Divača, ki je eden izmed sedemnajstih projektnih partnerjev. 

Last Updated on Thursday, 06 September 2012 06:47 Read more...
 


Page 8 of 11


Project KRAS-CARSO / Sustainable management of natural resources and regional cohesion cofinanced by the Cross-border Cooperation Programme Italy-Slovenia 2007-2013, by the European Regional Development Fund and national funds.
Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"The website is co-financed within the context of the Cross-border Co-operation Slovenia-Italy 2007-2013 Programme from the European Regional Development Fund and national resources."
"The author, the Regional Development Agency of Karst and Brkini, is exclusively responsible for the content of the website."
"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."