Home Current news
The contents are available only in Slovene and Italian language versions.

Predavanje “Kraška travišča, ptice in biodiverziteta"

V okviru strateškega projekta KRAS-CARSO in projekta BioDiNet, ki sta sofinancirana iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, bo v petek, 6. julija 2012 ob 18.00, v prostorih Informacijskega centra Krasa na sedežu Občine Sežana potekalo predavanje “Kraška travišča, ptice in biodiverziteta”.

Vljudno vabimo vse zainteresirane, da se predavanja udeležijo.

VABILO

 

Delavnica “Načrtujmo Kras v pravi smeri”

V okviru strateškega projekta KRAS-CARSO, ki je sofinanciran iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, bo v sredo, 20. junija 2012 ob 16.30, v veliki sejni dvorani Občine Sežana potekala delavnica "Načrtujmo Kras v pravi smeri".

Preberi več ...
 

Vmesna tiskovna konferenca strateškega projekta KRAS-CARSO

E-mail Print PDF

Z namenom predstavitve dosedanjega poteka in rezultatov projekta ter vizije nadaljnjega izvajanja načrtovanih aktivnosti je bila – v okviru strateškega projekta KRAS-CARSO, sofinanciranega ...

 

Last Updated on Tuesday, 03 July 2012 06:25 Preberi več ...
 


Page 9 of 11


Project KRAS-CARSO / Sustainable management of natural resources and regional cohesion cofinanced by the Cross-border Cooperation Programme Italy-Slovenia 2007-2013, by the European Regional Development Fund and national funds.
Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"The website is co-financed within the context of the Cross-border Co-operation Slovenia-Italy 2007-2013 Programme from the European Regional Development Fund and national resources."
"The author, the Regional Development Agency of Karst and Brkini, is exclusively responsible for the content of the website."
"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."