Home Current news
The contents are available only in Slovene and Italian language versions.

Delavnica "Načrtujmo Kras v pravi smeri"

E-mail Print PDF

V četrtek, 20/6/2013 je na sedežu Občine Sežana potekala druga delavnica z naslovom »Načrtujmo Kras v pravi smeri«.

 

Last Updated on Thursday, 04 July 2013 07:17 Read more...
 

Vabljeni na drugo delavnico "Načrtujmo Kras v pravi smeri"

E-mail Print PDF

V okviru strateškega projekta KRAS-CARSO, ki je sofinanciran iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, bo v četrtek, 20. junija 2013 ob 16.30, v veliki sejni dvorani Občine Sežana potekala 2. delavnica "Načrtujmo Kras v pravi smeri".

V okviru delavnice bodo sodelovali ključni akterji, ki delujejo na območju matičnega Krasa (Občine: Komen, Divača, Sežana, Hrpelje-Kozina in Miren-Kostanjevica). Delavnica pa je organizirana tudi za drugo zainteresirano javnost z območja matičnega Krasa, zato vljudno vabljeni k sodelovanju.

VABILO S PROGRAMOM

 

 

Last Updated on Thursday, 04 July 2013 07:01
 

Občina Zgonik vabi na predstavitev opravljenih del za ureditev središča za kulturne dejavnosti v nekdanjem kamnolomu v Repniču (Rupinpiccolo)

E-mail Print PDF

Občina Zgonik vas v petek, 31. maja 2013 vabi na predstavitev v okviru projekta KRAS-CARSO opravljenih del za ureditev središča za kulturne dejavnosti v nekdanjem kamnolomu v Repniču (Rupinpiccolo).

VABILO

Last Updated on Monday, 27 May 2013 08:29
 


Page 4 of 11


Project KRAS-CARSO / Sustainable management of natural resources and regional cohesion cofinanced by the Cross-border Cooperation Programme Italy-Slovenia 2007-2013, by the European Regional Development Fund and national funds.
Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"The website is co-financed within the context of the Cross-border Co-operation Slovenia-Italy 2007-2013 Programme from the European Regional Development Fund and national resources."
"The author, the Regional Development Agency of Karst and Brkini, is exclusively responsible for the content of the website."
"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."