Home Urejen dostop in razgledna točka na Cerju v okviru projekta KRAS-CARSO

Urejen dostop in razgledna točka na Cerju v okviru projekta KRAS-CARSO

Občina Miren-Kostanjevica je partner Strateškega projekta za trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialno kohezijo KRAS – CARSO, ki je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

V sklopu projekta je Občina Miren-Kostanjevica v letu 2011 uredila dostopno pot in razgledno točko na Cerju, kjer stoji Pomnik braniteljem slovenske zemlje.

 

Investicija je obsegala ureditev protiprašne prevleke v dolžini 1.050 m (cca. 5.500 m2), ureditev parkirišča za osebna vozila (35) in avtobuse (4) v površini 800 m2 ter ureditev razgledne ploščadi z razširitvijo obstoječe. Vrednost omenjenih del je znašala 95.000 EUR, od tega smo 83.000 EUR pridobili iz sredstev EU – čezmejno sodelovanje.

Omenjena investicija je ena izmed skupnih aktivnosti za vzpostavitev tesnega strateškega sodelovanja med različnimi ustanovami in skupinami na območju Krasa, ki jim je skupno ohranjanje naravne, kulturne in zgodovinske dediščine ter enotna prepoznavnost kraškega okolja.

Investicija je bila svečano predana namenu 22. septembra 2012 v sklopu prireditve Vseslovensko zborovanje za mir ob mednarodnem dnevu miru. Na zborovanju, ki ga je Občina Miren-Kostanjevica ob svetovnem dnevu miru skupaj z veteranskimi in domoljubnimi organizacijami organizirala že četrtič, je kot slavnostni govornik nastopil predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk. Poleg svečane proslave smo v Pomniku braniteljem slovenske zemlje odprli tudi prvo začasno razstavo na temo I. svetovne vojne z naslovom »Ko se je prelamljal svet - Kras 1915-1917« v postavitvi Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Prireditve se je udeležilo nekaj čez tisoč ljudi.

Z urejenim dostopom do Pomnika braniteljem slovenske zemlje na Cerju in ureditvijo razgledne točke smo obiskovalcem še bolj približali to izjemno razgledno točko in jim omogočili lažji dostop do raziskovanja bogate zgodovinske dediščine tega območja.

Nekaj fotografskih utrinkov s prireditve:

alt

alt

alt 

Pripravil: Aleš Vodičar, vodja projektne skupine pri partnerju projekta KRAS-CARSO – Občini Miren-Kostanjevica

 

 


Project KRAS-CARSO / Sustainable management of natural resources and regional cohesion cofinanced by the Cross-border Cooperation Programme Italy-Slovenia 2007-2013, by the European Regional Development Fund and national funds.
Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"The website is co-financed within the context of the Cross-border Co-operation Slovenia-Italy 2007-2013 Programme from the European Regional Development Fund and national resources."
"The author, the Regional Development Agency of Karst and Brkini, is exclusively responsible for the content of the website."
"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."