Home Kolesarska steza pri potoku Osp slavnostno odprta

Kolesarska steza pri potoku Osp slavnostno odprta

V nedeljo, 12.5.2013 je pod roko Občine Milje, enega izmed sedemnajstih partnerjev strateškega projekta KRAS-CARSO, potekalo slavnostno odprtje kolesarske steze in pešpoti pri potoku Osp. Odprtje infrastrukture je potekalo v sklopu državne prireditve “BimbimBici 2013” v naselju Vinjan pri Miljah. Navkljub muhastemu vremenu se je prireditve udeležilo več kot 300 ljudi. Prisotni predstavniki oblasti so izročili kolesarsko stezo otrokom in njihovim spremljevalcem, saj bodo le-ti dejanski bodoči uporabniki.

 

Kolesarska steza in pešpot pri potoku Osp se začenja pri križišču med ulico Flavia di Stramare in reko Osp (v bližini gostilne “Al Ponte”), ki poteka ob Naravnem rezervatu “Jezerca pri Orehu” in doseže mejo med občino Milje in občino Dolina. Skupna investicija za realizacijo dela kolesarske steze, ki je dolga 1450 metrov, je znašala 125.000 €.

Realizacija projekta je bila na osnovi postopka javnega naročila dodeljena podjetju ATEC ENGINEERING S.r.l., ki je realiziral projekt v celoti, od začetne do izvedbene faze, od varnosti do vodenja del.

Postopek javnega naročila z vabilom podjetjem za izbiro izvajalca del, upoštevajoč kriterij cenovno najugodnejše ponudbe, se je pričel leta 2012. Zmagalo je podjetje Omnia Costruzioni S.r.l., za podizvajalca pa je bilo izbrano podjetje Mari & Mazzaroli S.p.a. Dela so se pričela dne 02/05/2012 in so se zaključila v predvidenem času dne 30/07/2012. Z realizacijo kolesarske steze se je zaključila še ena izmed dvanajstih čezmejnih infrastruktur, predvidenih v okviru projekta KRAS-CARSO.

Dodelitev še enega dela kolesarske steze lokalnemu prebivalstvu je pomemben korak za uresničitev veliko večjega omrežja kolesarskih poti, ki združujejo Slovenijo, Italijo in Hrvaško. Gre za korak naprej proti enemu od ciljev projekta, ki predvideva okrepitev mreže kvalitetnih čezmejnih elementov. Vse to bo služilo za ovrednotenje teritorija in za njegovo vzdržno uporabo.

img 2331 2 

img 2351 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Project KRAS-CARSO / Sustainable management of natural resources and regional cohesion cofinanced by the Cross-border Cooperation Programme Italy-Slovenia 2007-2013, by the European Regional Development Fund and national funds.
Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"The website is co-financed within the context of the Cross-border Co-operation Slovenia-Italy 2007-2013 Programme from the European Regional Development Fund and national resources."
"The author, the Regional Development Agency of Karst and Brkini, is exclusively responsible for the content of the website."
"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."