Home 4. srečanje Foruma županov kraških občin na temo predstavitve in razprave dokumentov, nastalih v okviru projekta KRAS-CARSO

4. srečanje Foruma županov kraških občin na temo predstavitve in razprave dokumentov, nastalih v okviru projekta KRAS-CARSO

Tokratno srečanje Foruma županov kraških občin je bilo namenjeno predstavitvi in razpravi o dokumentih, ki so nastali v okviru strateškega projekta KRAS–CARSO, sofinanciranega iz Programa ...

... čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Predstavljeni sta bili Študija o prostorskem načrtovanju na Krasu ter Študija o Krasu, ki vključujeta čezmejno analizo obstoječega stanja s področja prostorsko-razvojnega načrtovanja in upravljanja naravnih območij na Krasu.

Prvi izmed dokumentov bo podlaga za izdelavo Celovitega strateškega načrta za razvoj Krasa s celovito prostorsko zasnovo matičnega Krasa in smernic za prostorske izvedbene akte v občinah na Krasu, Študija o Krasu pa temelj pripravi smernic za upravljanje naravnih območij na Krasu.

Po uvodnem pozdravu sklicateljev Foruma, župana občine Sežana, Davorina Terčona in župana občine Zgonik, Mirka Sardoča, je zbrane nagovorila tudi Marija Teresa Bassa Poropat, predsednica tržaške pokrajine, ki je obenem tudi koordinator italijanskih partnerjev projekta KRAS-CARSO.

Predstavitev čezmejne analize obstoječega stanja, ki je bila na osnovi analiz na nacionalnih ravneh, povzeta v okviru Študije o prostorskem načrtovanju na Krasu sta predstavili Irena Balantič, predstavnica Ljubljanskega urbanističnega zavoda ter Romana Kačič iz podjetja KačičLiden.

Ugotovitve Študije o Krasu s čezmejno analizo obstoječega stanja na področju upravljanja naravnih virov, ki so povzetek analiz na nacionalnih ravneh sta podala Aila Quadracci in Mitja Prelovšek, predstavnik Inštituta za raziskovanje Krasa.

Predstavitvi študij je sledila razprava, v kateri so bila s strani prisotnih županov in predstavnikov ostalih projektnih partnerjev podana mnenja in stališča glede predstavljenih vsebin.

Udeleženci Foruma so našli skupno nit, da morajo biti vsebine študij, ob sočasnem ohranjanju narave in kulturne dediščine, predvsem razvojno naravnane.

 

 


Project KRAS-CARSO / Sustainable management of natural resources and regional cohesion cofinanced by the Cross-border Cooperation Programme Italy-Slovenia 2007-2013, by the European Regional Development Fund and national funds.
Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"The website is co-financed within the context of the Cross-border Co-operation Slovenia-Italy 2007-2013 Programme from the European Regional Development Fund and national resources."
"The author, the Regional Development Agency of Karst and Brkini, is exclusively responsible for the content of the website."
"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."