Home Vmesna tiskovna konferenca strateškega projekta KRAS-CARSO

Vmesna tiskovna konferenca strateškega projekta KRAS-CARSO

Z namenom predstavitve dosedanjega poteka in rezultatov projekta ter vizije nadaljnjega izvajanja načrtovanih aktivnosti je bila – v okviru strateškega projekta KRAS-CARSO, sofinanciranega ...

 

 

... v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev – izvedena vmesna tiskovna konferenca. Konference, ki je bila namenjena javnim upraviteljem in drugim sodelujočim deležnikom ter predstavnikom medijev, se je udeležilo precejšnje število ljudi.

Uvodnemu pozdravu predstavnika vodilnega partnerja, župana občine Sežana, Davorina Terčona in Marije Terese Bassa Poropat, predsednice tržaške pokrajine, ki je obenem tudi koordinator italijanskih partnerjev projekta KRAS-CARSO, je sledila predstavitev vodje projekta, Katje Fedrigo o vseh aktivnostih projekta, ki so bile izvedene, so v izvajanju oziroma so načrtovane do zaključka projekta konec aprila 2013.

Sedemnajst projektnih partnerjev, na čelu z vodilnim - Občino Sežana, bo v zadnjem delu izvajanja projekta na osnovi rezultatov do sedaj izvedenih aktivnosti nadaljevalo z izvajanjem projektnih nalog, katerih skupni cilj je prispevati k spodbujanju trajnostnega razvoja čezmejnega območja Krasa.

 

 


Project KRAS-CARSO / Sustainable management of natural resources and regional cohesion cofinanced by the Cross-border Cooperation Programme Italy-Slovenia 2007-2013, by the European Regional Development Fund and national funds.
Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"The website is co-financed within the context of the Cross-border Co-operation Slovenia-Italy 2007-2013 Programme from the European Regional Development Fund and national resources."
"The author, the Regional Development Agency of Karst and Brkini, is exclusively responsible for the content of the website."
"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."