Home Pot »Betanja-Gabrk« oživela v drugačni luči

Pot »Betanja-Gabrk« oživela v drugačni luči

V četrtek, 5. julija 2012 je v Betanji, v osrčju ožje zavarovanega območja parka Škocjanske jame, potekalo slavnostno odprtje obnovljene poti »park Škocjanske jame (Betanja) – Gabrk«. Pot, urejena v okviru aktivnosti strateškega projekta KRAS-CARSO, sofinanciranega iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, je v drugačni luči oživela pod roko Občine Divača, ki je eden izmed sedemnajstih projektnih partnerjev. 

Z Obnovo poti »park Škocjanske jame (Betanja) – Gabrk« je bil v verigo predvidenih infrastrukturnih pobud projekta KRAS-CARSO uradno vpet drugi izmed dvanajstih členov, kar pomeni korak bližje enemu izmed zastavljenih ciljev projekta - okrepitev mreže čezmejno povezanih visokokvalitetnih elementov kraškega prostora z namenom ovrednotenja teritorija za njegovo trajnostno koriščenje.

Popotnici obnovljeni poti, ki jo je pospremil tudi krajši kulturni program, sta postregla župan Občine Divača Drago Božac ter direktorica Parka Škocjanske jame dr. Gordana Beltram, ki sta med drugim poudarila njen pomen tako na lokalni kot širši ravni. Obnovljena 1400 m dolga pot, katere izvedbena dela (v vrednosti dobrih 75.000,00 €) so potekala od sredine maja do sredine junija (odvodnjavanje, obsekovanje poti ter rekonstrukcija makadamskega vozišča), bo namreč služila tako lokalnemu prebivalstvu kot obiskovalcem parka in teritorija Krasa nasploh.

Župan Občine Divača g. Drago Božac je nagovoril prisotne 

Župan Občine Divača g. Drago Božac je nagovoril prisotne

 Slavnostno odprtje obnovljene poti

Slavnostno odprje obnovljene poti "park Škocjanske jame (Betanja) - Gabrk"

Druženje po uradnem odprju obnovljene poti

Druženje po uradnem odprtju obnovljene poti

Spominska tabla projekta KRAS-CARSO v okviru katerega je bila sofinancirana obnova poti

Spominska tabla projekta KRAS-CARSO v okviru katerega je bila sofinancirana obnova poti

 

 


Project KRAS-CARSO / Sustainable management of natural resources and regional cohesion cofinanced by the Cross-border Cooperation Programme Italy-Slovenia 2007-2013, by the European Regional Development Fund and national funds.
Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"The website is co-financed within the context of the Cross-border Co-operation Slovenia-Italy 2007-2013 Programme from the European Regional Development Fund and national resources."
"The author, the Regional Development Agency of Karst and Brkini, is exclusively responsible for the content of the website."
"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."