Home
Current news

Delavnica "Geopark na Krasu"

V sredo, 29. januarja 2014 bo ob 17.00 na Opčinah (TS) v avditoriju na sedežu Zadružne Kraške Banke (ul. Ricreatorio 2) potekala delavnica o geoparku na Krasu.

VABLJENI!

Vabilo - Program

Anketni vprašalnik

 

 

Pokrajina Gorica vabi...

Pokrajina Gorica vas v sredo, 18. 12. 2013 ob 11.30 vabi na odprtje novega otroškega igrišča in na ogled ostalih strukturnih izboljšanj sprejemnega centra Gradina, izvedenih v okviru projekta KRAS-CARSO. Ob 16.00 pa ste vljudno vabljeni na delavnico "Geopark na Krasu".

VABILO - otvoritev

VABILO - delavnica

 

 

Delavnica "Geopark na Krasu"

Dne 12. decembra 2013 ob 16.30 bo v veliki sejni dvorani na sedežu Občine Sežana (Partizanska cesta 4) potekala delavnica o Geoparku na Krasu.

VABLJENI!

Vabilo - Program

 

 


Page 2 of 11


Project KRAS-CARSO / Sustainable management of natural resources and regional cohesion cofinanced by the Cross-border Cooperation Programme Italy-Slovenia 2007-2013, by the European Regional Development Fund and national funds.
Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"The website is co-financed within the context of the Cross-border Co-operation Slovenia-Italy 2007-2013 Programme from the European Regional Development Fund and national resources."
"The author, the Regional Development Agency of Karst and Brkini, is exclusively responsible for the content of the website."
"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."