Home
Current news

Vabilo deležnikom z območja Krasa na delavnico o EZTS in geoparku na Krasu

Vljudno vabljeni na delavnico namenjeno deležnikom z območja Krasa, ki se bo v sredo, 25. 9. 2013 odvijala na Občini Sežana v sklopu projekta KRAS-CARSO, ki je sofinanciran iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013.

Obravnavano bo gradivo, ki je dostopno na tej spletni strani - pod rubriko "Uporabno". Zaželeno je, da si na tem mestu pogledate tudi ostale strateške dokumente nastale v sklopu projekta KRAS-CARSO, saj bodo le na ta način rezultati delavnice učinkoviti.

SPREMNA BESEDA ŽUPANA OBČINE SEŽANA

VABILO

Veselimo se vaše udeležbe, vašega sodelovanja in vas lepo pozdravljamo.

  

Projektni team KRAS-CARSO

  

 

Delavnica namenjena deležnikom območja matičnega Krasa

V ponedeljek, 16. septembra 2013, s pričetkom ob 10.00, bo v t.i. Magazzino delle Idee (Corso Cavour) v Trstu, potekala delavnica namenjena deležnikom območja matičnega Krasa v okviru strateškega projekta CARSO-KRAS - Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialno kohezijo.
Na delavnici bo predstavljena študija o vzpostavitvi Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) Kras-Carso in o vzpostavitvi geoparka na Krasu.

VABILO

 

 

 

Seminar »Dobre prakse in smernice o nevarnosti gozdnih požarov na območju Krasa"

Pokrajina Trst, partner projekta KRAS-CARSO - Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kohezija, ki je financiran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, danes - 13. septembra 2013 ob 10. uri organizira v glavni predavalnici fakultete SSLMIT (ul. Filzi 14, v Trstu) seminar »Dobre prakse in smernice o nevarnosti gozdnih požarov na območju Krasa". 

Seminar zaključuje niz opravljenih dejavnosti o analizi in kartiranju nevarnosti gozdnih požarov. Pokrajina Trst je sodelovala z Oddelkom za znanost o življenju tržaške univerze, ki na seminarju predstavlja svoje delo.

VABILO

 

 


Page 3 of 11


Project KRAS-CARSO / Sustainable management of natural resources and regional cohesion cofinanced by the Cross-border Cooperation Programme Italy-Slovenia 2007-2013, by the European Regional Development Fund and national funds.
Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"The website is co-financed within the context of the Cross-border Co-operation Slovenia-Italy 2007-2013 Programme from the European Regional Development Fund and national resources."
"The author, the Regional Development Agency of Karst and Brkini, is exclusively responsible for the content of the website."
"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."