Domov Uporabno Študija izvedljivosti vzpostavitve geoparka na Krasu

Študija izvedljivosti vzpostavitve geoparka na Krasu

E-pošta natisni PDF

 

Participativni del Študije izvedljivosti vzpostavitve geoparka na Krasu

Ekonomsko-upravljalski del Študije izvedljivosti vzpostavitve geoparka na Krasu  

Strokovni del Študije izvedljivosti vzpostavitve geoparka za slovenski del Krasa (samo v slovenskem jeziku)

Strokovni del Študije izvedljivosti vzpostavitve geoparka za italijanski del Krasa s prilogo 1: geološka območja in prilogo 2: zavarovana območja (samo v italijanskem jeziku)

 

Zadnjič posodobljeno Torek, 20 Januar 2015 14:36  


Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."