Domov Uporabno Preverjanje možnosti ustanovitve Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje

Preverjanje možnosti ustanovitve Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje

E-pošta natisni PDF

 

Študija o vzpostavitvi Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) "KRAS-CARSO" (v slovenskem jeziku)

Študija o vzpostavitvi Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) "KRAS-CARSO" (v italijanskem jeziku)

Priloga 2, Priloga 3 in Priloga 4

 

 

 

 

 

Zadnjič posodobljeno Četrtek, 25 September 2014 07:39  


Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."