Domov Uporabno Študija o okoljskih in naravnih značilnostih Krasa

 

Študija o Krasu - čezmejna analiza (v slovenskem jeziku)

Študija o Krasu - čezmejna analiza (v italijanskem jeziku)

Priloga Študiji o Krasu - analiza za slovenski del Krasa (samo v slovenskem jeziku)

Priloga Študiji o Krasu - analiza za italijanski del Krasa (v italijanskem jeziku)

Priloga Študiji o Krasu - analiza za italijanski del Krasa (v slovenskem jeziku)

 

 

 


Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."