Home Utile Linee guida per la gestione delle aree naturali del Carso

Linee guida per la gestione delle aree naturali del Carso

E-mail Stampa PDF

 

Linee guida congiunte per la gestione delle aree naturali del Carso (nella lingua italiana)

Linee guida congiunte per la gestione delle aree naturali del Carso (nella lingua slovena) 

Allegato: Linee guida per la gestione delle aree naturali del Carso italiano (nella lingua italiana)

Allegato: Linee guida per la gestione delle aree naturali del Carso italiano (nella lingua slovena)

Allegato: Linee guida per la gestione delle aree naturali del Carso sloveno (solo nella lingua slovena)

 

 

Ultimo aggiornamento Sabato 22 Marzo 2014 11:18  


Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."
"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."