Domov
Zadnje novice

Projekt KRAS-CARSO zaključen

Strateški projekt KRAS-CARSO, ki je bil sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz nacionalnih sredstev, se je zaključil konec marca 2014.

Rezultate projekta lahko najdete pod rubriko "Uporabno" ali pod "Predstavitev projekta" - "Rezultati".

Občina Sežana - vodilni partner projekta KRAS-CARSO - se za sodelovanje zahvaljuje vsem projektnim partnerjem, predstavnikom Organa upravljanja in Skupnega tehničnega sekretariata, predstavnikom sodelujočih nacionalnih institucij ter zunanjim sodelavcem in deležnikom Krasa, ki so na kakršenkoli način prispevali k uspešni realizaciji projekta KRAS-CARSO.

 

Projektna skupina KRAS-CARSO

 

 

 

Občina Trst vabi na odprtje Razpršenega muzeja o vodi na Krasu

Občina Trst v ponedeljek, 31. marca 2014 vabi na odprtje Razpršenega muzeja o vodi na Krasu, ki je bil vzpostavljen v sklopu projekta KRAS-CARSO.

VABILO

 

 

Zaključni dogodek projekta KRAS-CARSO

V torek, 25. marca 2014 s pričetkom ob 11.00 uri, bo na vstopni točki Živega muzeja Krasa (Bazoviška cesta 13) v Sežani potekalo odprtje Živega muzeja Krasa. Po odprtju bo sledila zaključna tiskovna konferenca strateškega projekta KRAS-CARSO.

VABILO

 

 


Stran 1 od 11


Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."