Domov Aktualno Komunikeji

Komunikeji

Kolesarska steza pri potoku Osp slavnostno odprta

Strateški projekt KRAS-CARSO podaljšan do konca septembra 2013

Projekt KRAS-CARSO v zadnji tretjini izvajanja

Rezultati delavnic z lokalnimi deležniki za namene priprave Načrta usklajenega upravljanja sprejemnih centrov - november, december 2012

Predstavitev študije “Gozdni požari in ekosistemska kompleksnost tržaškega Krasa” - 30/11/2012

Udeležba projektnih partnerjev na mednarodni konferenci o geoparkih v Mežici na Koroškem - 21 in 22/11/2012

Slavnostno odprtje preurejenega sprejemnega centra v Boljuncu - 26/10/2012

Slavnostno odprje urejenega dostopa in razgledne točke na Cerju - 22/09/2012

Slavnostno odprtje obnovljene poti "park Škocjanske jame (Betanja) – Gabrk" - 05/07/2012

Poročilo o delavnici "Načrtujmo Kras v pravi smeri" - 20/06/2012

Vmesna tiskovna konferenca strateškega projekta KRAS-CARSO - 12/04/2012

4. srečanje Foruma županov kraških občin na temo predstavitve in razprave dokumentov, nastalih v okviru projekta KRAS-CARSO - 12/04/2012

Projekt KRAS-CARSO v polnem teku - 27/12/2011

Skupina lokalni razvoj strateškega projekta KRAS-CARSO za celovito prostorsko zasnovo matičnega Krasa - 01/06/2011

Kras je ena sama priložnost - 07/03/2011

Projektu KRAS-CARSO postavil temelj tudi podpis Pogodbe o dotaciji sofinanciranja - 27/07/2010

Projekt KRAS-CARSO za enoten matični Kras - 27/05/2010

 

 


Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."