Domov Predstavitev projekta KRAS-CARSO na okrogli mizi "Geoparki Slovenije"

Predstavitev projekta KRAS-CARSO na okrogli mizi "Geoparki Slovenije"

V četrtek, 15. marca 2012 je bil projekt KRAS-CARSO predstavljen udeležencem okrogle mize »Geoparki Slovenije«, ki je bila organizirana s strani Sekcije za geološko dediščino Slovenskega geološkega društva.

V sklopu predstavitve so bile poudarjene projektne aktivnosti, ki se nanašajo na obravnavano tematiko v okviru okrogle mize. V projektu KRAS-CARSO se namreč analizira možnosti za vzpostavitev »Geoparka Kras«. Rezultati analize bodo oblikovani v Študijo izvedljivosti vzpostavitve geoaparka na Krasu.

Na okrogli mizi je bilo izpostavljeno predvsem vključevanje geološke stroke, Univerze – Oddelka za geologijo NTF, Inštitutov v okviru ZRC SAZU, Zavoda RS za varstvo narave, Geološkega zavoda Slovenije, Slovenskega geološkega društva in druge geološke javnosti v aktivnosti geoparkov.

 


Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."