Domov Uporabno Delavnica "Načrtujmo Kras v pravi smeri"

Delavnica "Načrtujmo Kras v pravi smeri"

E-pošta natisni PDF

 

ARHIV: 2. DELAVNICA "NAČRTUJMO KRAS V PRAVI SMERI" - 20. 6. 2013:

Zapisnik delavnice

Obravnavano gradivo:

Celovit strateški načrt za prostorski razvoj Krasa - čezmejni 

Čezmejna karta kraških izjemnosti

Celovit strateški načrt za prostorski razvoj slovenskega dela Krasa

Smernice za prostorske izvedbene akte v občinah na slovenskem delu Krasa

 

ARHIV: 1. DELAVNICA "NAČRTUJMO KRAS V PRAVI SMERI" - 20. 6. 2012:

Obravnavano gradivo:

Študija o prostorskem načrtovanju na slovenskem delu Krasa

Študija o okoljskih in naravnih zančilnostih na slovenskem delu Krasa

Predstavitev študij-delavnica - 20.6.2012

Projekt KRAS-CARSO sredi poti do zastavljenih ciljev-predstavitev

Zapisnik delavnice "Načrtujmo Kras v pravi smeri"

 

Zadnjič posodobljeno Četrtek, 25 September 2014 07:39  


Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."