Domov
Zadnje novice

Večnamenski center France Prešeren v Boljuncu slavnostno odprt

V petek, 26.10.2012 je v Boljuncu, pod roko Občine Dolina, enega izmed sedemnajstih partnerjev strateškega projekta KRAS-CARSO*, potekalo slavnostno odprtje obnovljenega večnamenskega centra France Prešeren. 

Obnovitvena dela večnamenskega centra so v glavnem sad uskladitve dveh projektnih faz, ki sta predvidevali ureditev prostorov za glavnim odrom in prenovo glavne dvorane. Glavni cilj projekta je stremel k preureditvi obstoječega gledališča v večnamenski moderni center, ki bo služil raznoraznim aktivnostim, od kulturnih prireditev do posvetov in konferenc na mednarodni ravni s sodobnim sistemom tolmačenja. Prva faza je bila realizirana v okviru aktivnosti strateškega projekta KRAS-CARSO, ki je sofinanciran iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, druga faza pa je bila izvedena s sredstvi italijanskega Ministrstva za gospodarstvo in finance.

Več ...
 

Pokrajina Trst predstavila rezultate aktivnosti 3 DS4: »Nadzor nad gozdnimi požari«

V okviru strateškega projekta KRAS-CARSO, ki je sofinanciran iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, je Pokrajina Trst Oddelku za znanosti o življenju Univerze v Trstu predala v izvedbo študije z namenom preučitve stopenj nevarnosti oziroma tveganja, povezanih z gozdnimi požari ter z namenom ocenjevanja najbolj primernih preventivnih varnostnih ukrepov glede na ugotovljeno ogroženost. Spodbujanje preventivnih in koordinacijskih dejavnosti v širokem merilu spada med naloge Pokrajine, kot je povedal podpredsednik Pokrajine Trst Igor Dolenc, kot tudi opozarjanje krajevnih uprav, občanov in strokovnih združenj na obstoječe stanje z namenom razvojnih aplikacij študije.

 

Več ...
 

Občina Dolina vabi na odprtje večnamenskega centra v Boljuncu

Občina Dolina v petek, 26. oktobra 2012 vabi na odprtje večnamenskega centra France Prešeren v Boljuncu, prenovljenega v okviru strateškega projekta KRAS-CARSO.

VABILO

 


Stran 7 od 11


Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."