Domov
Zadnje novice

Urejen dostop in razgledna točka na Cerju v okviru projekta KRAS-CARSO

Občina Miren-Kostanjevica je partner Strateškega projekta za trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialno kohezijo KRAS – CARSO, ki je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

V sklopu projekta je Občina Miren-Kostanjevica v letu 2011 uredila dostopno pot in razgledno točko na Cerju, kjer stoji Pomnik braniteljem slovenske zemlje.

 

Več ...
 

Občina Miren-Kostanjevica vabi na odprtje dostopne poti in razgledne točke na Cerju

Občina Miren-Kostanjevica v soboto, 22. septembra 2012 vabi na odprtje dostopne poti in razgledne točke na Cerju. Investicija je bila izvedena v okviru strateškega projekta KRAS-CARSO.

Otvoritev bo potekala ob vseslovenskem zborovanju za mir.

VABILO

 

Pot »Betanja-Gabrk« oživela v drugačni luči

V četrtek, 5. julija 2012 je v Betanji, v osrčju ožje zavarovanega območja parka Škocjanske jame, potekalo slavnostno odprtje obnovljene poti »park Škocjanske jame (Betanja) – Gabrk«. Pot, urejena v okviru aktivnosti strateškega projekta KRAS-CARSO, sofinanciranega iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, je v drugačni luči oživela pod roko Občine Divača, ki je eden izmed sedemnajstih projektnih partnerjev. 

Več ...
 


Stran 8 od 11


Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."