Domov
Zadnje novice

Predavanje “Kraška travišča, ptice in biodiverziteta"

V okviru strateškega projekta KRAS-CARSO in projekta BioDiNet, ki sta sofinancirana iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, bo v petek, 6. julija 2012 ob 18.00, v prostorih Informacijskega centra Krasa na sedežu Občine Sežana potekalo predavanje “Kraška travišča, ptice in biodiverziteta”.

Vljudno vabimo vse zainteresirane, da se predavanja udeležijo.

VABILO

 

Delavnica “Načrtujmo Kras v pravi smeri”

V okviru strateškega projekta KRAS-CARSO, ki je sofinanciran iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, bo v sredo, 20. junija 2012 ob 16.30, v veliki sejni dvorani Občine Sežana potekala delavnica "Načrtujmo Kras v pravi smeri".

Preberi več ...
 

Vmesna tiskovna konferenca strateškega projekta KRAS-CARSO

Z namenom predstavitve dosedanjega poteka in rezultatov projekta ter vizije nadaljnjega izvajanja načrtovanih aktivnosti je bila – v okviru strateškega projekta KRAS-CARSO, sofinanciranega ...

 

Preberi več ...
 


Stran 9 od 11


Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."