Domov
Zadnje novice

4. srečanje Foruma županov kraških občin na temo predstavitve in razprave dokumentov, nastalih v okviru projekta KRAS-CARSO

Tokratno srečanje Foruma županov kraških občin je bilo namenjeno predstavitvi in razpravi o dokumentih, ki so nastali v okviru strateškega projekta KRAS–CARSO, sofinanciranega iz Programa ...

Preberi več ...
 

Strokovno projektna skupina in Medresorska koordinacijska skupina v ponovnem imenovanju zaradi reorganizacije ministrstev

Direktorat za prostor, ki po novem deluje v okviru Ministrstva za infrastrukturo in prostor, je ministrstva sodelujoča v medresorski koordinacijski skupini pozval k potrditvi dosedanjih članov ...

Preberi več ...
 

Predstavitev projekta KRAS-CARSO na okrogli mizi "Geoparki Slovenije"

V četrtek, 15. marca 2012 je bil projekt KRAS-CARSO predstavljen udeležencem okrogle mize »Geoparki Slovenije«, ki je bila organizirana s strani Sekcije za geološko dediščino Slovenskega geološkega društva.

Preberi več ...
 


Stran 10 od 11


Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."