Domov
Zadnje novice

Vabilo deležnikom z območja Krasa na delavnico o EZTS in geoparku na Krasu

Vljudno vabljeni na delavnico namenjeno deležnikom z območja Krasa, ki se bo v sredo, 25. 9. 2013 odvijala na Občini Sežana v sklopu projekta KRAS-CARSO, ki je sofinanciran iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013.

Obravnavano bo gradivo, ki je dostopno na tej spletni strani - pod rubriko "Uporabno". Zaželeno je, da si na tem mestu pogledate tudi ostale strateške dokumente nastale v sklopu projekta KRAS-CARSO, saj bodo le na ta način rezultati delavnice učinkoviti.

SPREMNA BESEDA ŽUPANA OBČINE SEŽANA

VABILO

Veselimo se vaše udeležbe, vašega sodelovanja in vas lepo pozdravljamo.

  

Projektni team KRAS-CARSO

  

 

Delavnica namenjena deležnikom območja matičnega Krasa

V ponedeljek, 16. septembra 2013, s pričetkom ob 10.00, bo v t.i. Magazzino delle Idee (Corso Cavour) v Trstu, potekala delavnica namenjena deležnikom območja matičnega Krasa v okviru strateškega projekta CARSO-KRAS - Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialno kohezijo.
Na delavnici bo predstavljena študija o vzpostavitvi Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) Kras-Carso in o vzpostavitvi geoparka na Krasu.

VABILO

 

 

 

Seminar »Dobre prakse in smernice o nevarnosti gozdnih požarov na območju Krasa"

Pokrajina Trst, partner projekta KRAS-CARSO - Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kohezija, ki je financiran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, danes - 13. septembra 2013 ob 10. uri organizira v glavni predavalnici fakultete SSLMIT (ul. Filzi 14, v Trstu) seminar »Dobre prakse in smernice o nevarnosti gozdnih požarov na območju Krasa". 

Seminar zaključuje niz opravljenih dejavnosti o analizi in kartiranju nevarnosti gozdnih požarov. Pokrajina Trst je sodelovala z Oddelkom za znanost o življenju tržaške univerze, ki na seminarju predstavlja svoje delo.

VABILO

 

 


Stran 3 od 11


Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."