Domov
Zadnje novice

Delavnica "Načrtujmo Kras v pravi smeri"

V četrtek, 20/6/2013 je na sedežu Občine Sežana potekala druga delavnica z naslovom »Načrtujmo Kras v pravi smeri«.

 

Več ...
 

Vabljeni na drugo delavnico "Načrtujmo Kras v pravi smeri"

V okviru strateškega projekta KRAS-CARSO, ki je sofinanciran iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, bo v četrtek, 20. junija 2013 ob 16.30, v veliki sejni dvorani Občine Sežana potekala 2. delavnica "Načrtujmo Kras v pravi smeri".

V okviru delavnice bodo sodelovali ključni akterji, ki delujejo na območju matičnega Krasa (Občine: Komen, Divača, Sežana, Hrpelje-Kozina in Miren-Kostanjevica). Delavnica pa je organizirana tudi za drugo zainteresirano javnost z območja matičnega Krasa, zato vljudno vabljeni k sodelovanju.

VABILO S PROGRAMOM

 

 

 

Občina Zgonik vabi na predstavitev opravljenih del za ureditev središča za kulturne dejavnosti v nekdanjem kamnolomu v Repniču (Rupinpiccolo)

Občina Zgonik vas v petek, 31. maja 2013 vabi na predstavitev v okviru projekta KRAS-CARSO opravljenih del za ureditev središča za kulturne dejavnosti v nekdanjem kamnolomu v Repniču (Rupinpiccolo).

VABILO

 


Stran 4 od 11


Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."