Domov Aktualno Seznam dogodkov

Seznam dogodkov

Delavnica "Načrtujmo Kras v pravi smeri"

V okviru strateškega projekta KRAS-CARSO, ki je sofinanciran iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, bo v sredo, 20. junija 2012 ob 16.30, v veliki sejni dvorani Občine Sežana potekala delavnica "Načrtujmo Kras v pravi smeri".

V okviru delavnice bodo sodelovali ključni akterji, ki delujejo na območju matičnega Krasa (Občine: Komen, Divača, Sežana, Hrpelje-Kozina in Miren-Kostanjevica). Delavnica pa je organizirana tudi za drugo zainteresirano javnost z območja matičnega Krasa, zato vljudno vabljeni k sodelovanju.

Spremna beseda župana Občine Sežana

Vabilo s programom

 

Vmesna tiskovna konferenca strateškega projekta KRAS-CARSO

V četrtek, 12. aprila 2012 ob 11. uri, bo v veliki sejni dvorani Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, potekala novinarska konferenca strateškega projekta KRAS-CARSO, ki je del Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. Vanj je vključenih 17 partnerjev, ki so že na drugi polovici svoje poti do oblikovanja aktivnosti, katerih skupni cilj je simbioza med ohranjanjem naravnih danosti, zaščito kulturne dediščine ter omogočanjem kakovostnega bivanja in življenja na Krasu.

V okviru konference, ki jo organizira vodilni partner, Občina Sežana, bodo sogovorniki predstavili rezultate in dosedanji potek dogodkov ter vizijo za v prihodnje.

Tiskovna - vabilo

 


Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."